Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/114/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 250.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 500.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
€ 5 250.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Aleksandram Kaļinkam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9001 900 0554  sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 37,0 m2, kas izvietots Brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 361/19613 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0322 002. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Tukuma pilsētā, Aviācijas ielā 10, dzīvokļa īpašums Nr.41. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2500,00, sākumcena EUR 2500,00, Piedzinējs- Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1. līnija 1-k-2, Rīga; LR IeM Valsts policija, Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 4.februārim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (250,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2019.gada 15.janvāris pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 14.februāris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi