Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00019/052/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Glumovs Andrejs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 450.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 24 500.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 52. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 42, rīko Onai Tiļņakai, piederošā nekustamā īpašuma 1. izsoli. Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr. 109, Višķu iela 9, Rīga – sastāv dzīvokļa ar kopējo platību 45.14 kv.m un 4514/542380 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 0100 907 6843, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 22879 109. Nekustamā īpašuma novērtējums, izsoles sākumcena EUR 24500,- Izsoles solis 500,- Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Piedzinējs: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes gatve 12, Rīga. Izsoles sākums 9.07.2019 plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks 8.08.2019 plkst. 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2019 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase, nodrošinājuma summu EUR 2450,- apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi