Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/028/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.10.2019
Pieteikties var līdz:
31.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 4 200.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko Ritai Sondorei piederošā nekustamā īpašuma Lauku iela 2, Līvānī, Līvānu nov., kadastra Nr. 7611 005 0504, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1481 m2 platībā,dzīvojamās mājas kadastra apzīmējums 76110050504001, divām būvēm kadastra apzīmējums 76110050504002, kadastra apzīmējums 76110050504004.  Piedzinējs - SIA GELVORA, Cēsu iela 31,k-3, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 4000,00 EUR. Otrās izsoles  sākumcena - 3000,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR.Izsoles cena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 31. oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un ir jānomaksā tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmējs - Alīna Zaķe, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 400,00 EUR apmērā, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 11.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 11.novembris 13,00 plkst.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi