Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/006/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 200.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta  Lielā iela-1, Talsos, pārdod  izsolē Ivetai Rahmatullajevai piederošās 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Lažas iela 3-4, Aipute, Aizputes nov., kadastra Nr.64059000272.  

* Parādnieki: Iveta Rahmatullajeva, Kenešbajs Rahmatullajevs, Ulans Rahmatullajevs, Alma Rahmatullajeva, Inga Hmeļova.  

* Piedzinēji: (a) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, (b) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416.                    

* Novērtējums:  EUR 2 200,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Aizputes pilsētā, ar kadastra apzīmējumu 6405900072, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 8/100 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 64050070183001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64050070183. Nekustamais īpašums reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.64059000272.  

* Pirmās izsoles sākumcena EUR 2200,00

* Izsoles solis EUR 200,00

* Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2020.gada 3.jūlijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 3.augusts, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 23.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 220,00.

Tālr. 63232382.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi