Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 13:21!
Sludinājuma reģ.nr:
00024/016/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Adrese:
Bērzpils iela 2, Balvi, LV-4501
Telefons:
64521195
E-pasts:
anita.kalnina@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena:
€ 1 560.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā  izsolē nekustamo īpašumu  ar kadastra Nr.3801 900 1694, kas atrodas Pilsoņu ielā 15-4, Balvos. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4(2-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 32,2 kvm., kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā) kopīpašuma domājamā daļa no būves 322/1885. Īpašnieks: Jānis Kļanskis. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Maruta Kļanska. Īpašuma novērtējums  un pirmās  izsoles sākumcena 600.00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis-EUR 60.00. Izsoles sākuma datums 16.12.2021 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 17.01.2022  pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 05.01.2022. iemaksāt nodrošinājuma summu 60,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi