Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.05.2022 13:18!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/019/2022-EIS
Izsoles sākums:
19.04.2022
Pieteikties var līdz:
09.05.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
19.05.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Adrese:
Raiņa bulvāris 3-2.kab., Preiļi, LV-5301
Telefons:
65322515
E-pasts:
ingars.osipovs@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 670.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 700.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 17 700.00

Objekta informācija

            Latgales apgabaltiesas iecirkņa nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē  CALOGERO GIANLUCA GALLO nekustamo Čiekuru iela 4A, Daugavpils, kadastra 0500 025 0527 nekustams īpašums sastāv zemes gabala, kadastra Nr.  0500 025 0527, kopējā platība 2555m2 uz zemes gabala atrodas Būve (kadastra apzīmējums 05000250527001)  īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000113986.  Parādnieks  CALOGERO GIANLUCA GALLO , 18. Novembra iela 319-51, Daugavpils, Čiekuru iela 4A, Daugavpils , Piedzinējs: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000077325, SIA "SICILCAFFE", reģistrācijas numurs 40103761033, valsts.          Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 6700,00EUR.  Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.      Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.          Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis- 500,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2022.gada 19. aprīlī pulksten.13:00 un izsoles noslēguma datums 2022.gada 19. maijā pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 09. maijam   jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 670,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi