Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 28.06.2019 11:41!
Sludinājuma reģ.nr:
00085/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 30 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Aivaram Puriņam piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.6, ar platību 60.13 kvm, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 6013/401319 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Mālkalnes prospekts 24-6, Ogre, kadastra numurs 7401 900 1206, reģistrēts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1058 6.

Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3000,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 7.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.jūlijs, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi