Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 30.05.2024 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00015/011/2024-EIS
Izsoles sākums:
30.04.2024
Pieteikties var līdz:
20.05.2024 23:59
Izsoles noslēgums:
30.05.2024 13:00

Izsoles rīkotājs:
Cgojevs Edgars, ZTI
Adrese:
Kuldīgas iela 47-8, Ventspils, LV-3601
Telefons:
29617144
E-pasts:
edgars.cgojevs@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 800.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena :
€ 4 000.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Edgars Cgojevs, prakses vieta: Kuldīgas iela 47-8, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Aleksim Druņģim piederošo nekustamo īpašumu - "Kaijas", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., kadastra Nr.6250 003 0036.

Parādnieks: Aleksis Druņģis.

Piedzinējs: a) SIA "Current auto", Zemitāna iela 9, Rīga, LV-1012, b) Agnese Kupe.

Novērtējums:  3800,00 EUR.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6250 003 0036 un kopējo platību 0.1 ha, būve (dzīvojamā ēka) ar kadastra apzīmējumu 6250 003 0036 001 un kopējo platību 48 kvm, būve (kūts ēka) ar kadastra apzīmējumu 6250 003 0036 002 un kopējo platību 86 kvm.

Pirmās izsoles sākumcena 3800,00 EUR.

Izsoles solis 200,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 30.aprīlis pulksten 13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 30.maijs pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāceļ prasība tiesā pēc vispārējās lietu piekritības.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 20.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Cgojevam lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģ.Nr.10039312503, depozīta kontā LV93TREL919911800100B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma: 380,00 EUR.

Tālrunis: 29617144.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi