Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00080/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 370.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 700.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli PAJ BĀKA, Loču iela 1, Ventspils piederošajai 3/27 domājamai daļai nekustamā īpašuma. Piedzinējs: Raitis Dauburs Parādnieks: PAJ BĀKA, Loču iela 1, Ventspils Nekustamā īpašuma adrese: Lielais prospekts 76, Ventspils  Viss nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 503 0038 būves (garāžu bloks no 27 garāžām). Ar vērtēšanas objektu tiek saprastas lietošanas tiesības uz 3/27 domājamo daļu no būves. Nekustamā īpašuma novērtējums 3700.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 3700.00 EUR Izsoles solis 300.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 1.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 370.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 12.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 12.augusts plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi