Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/055/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 000.00
Izsoles solis:
€ 90.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA MULTI DATA, reģistrācijas Nr. 40003703310, juridiskā adrese: "Spuri", Svētes pag., Jēkabnieki, Jelgavas nov., piederošas 5255/52690 kopīpašuma domājamās daļas no nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 24, Rīgā kadastra Nr. 0100 036 0026, īpašuma un lietošanas tiesības ir nostiprinātas uz daļu no neapdzīvojamām telpām Nr.901 ar kopējo platību 564.8 kv.m. – telpas Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kas atrodas -1 stāvā.  

Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga.  

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 9000,00.

Izsoles sākumcena ir EUR 9000,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis ir EUR 90,00.  

Izsoles sākums ir 2019.gada 9.jūlijā, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2019.gada 8.augustam, plkst.13:00.  

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 29.jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 900,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi .

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi