Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/100/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.02.2019
Pieteikties var līdz:
19.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
29.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 400.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 22 400.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe rīko par bezmantinieku mantu atzīta nekustamā īpašuma Jaunceltnes iela 23 k-1-25, Aizkraukle, Aizkraukles nov., kadastra numurs 3201 900 0775, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 25 ar kopējo platību 71,4 kvm un pie dzīvokļa īpašuma piederošā 714/18467 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un 559.00 kvm zemes gabala. Nekustamais īpašums atzīts par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij. Kreditori – AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov.; Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena – 12400,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.  Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 19.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1240,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr.LV61TREL9199077001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 27.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 29.marts plkst.13:00. Informācijai tālr. 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi