Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00017/108/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Upīte Sniedze, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 200.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 300.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, Jelgavā, rīko Katei Didžus piederošā nekustamā īpašuma Zemnieki 2 individuālais augļu dārzs Nr. 184, kas atrodas “Jaunzemnieki 184”, Auru pag., Dobeles nov., kadastra Nr. 4646 012 0191, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0191 un kopējo platību 607 m2 , jaunbūve – dārza māja ar kadastra apzīmējumu 4646 012 0191 001 un kopējo platību 72,1 m2. Piedzinējs AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 4200 EUR. Izsoles solis 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2019. gada 27.maijā, izsoles noslēgums 2019. gada 26.jūnijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 16.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 420 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000,  Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi