Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00033/079/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Paegle Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 63 750.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 66 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 79 zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Paegle (prakses vieta: Kuģu iela 11-202, Rīga) rīko nekustamā īpašuma Maskavas iela, Rīga kad. Nr. 0100 125 2011, otro izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Aļona Grigorenko. Piedzinējs – RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.  Nekustamais īpašums - zemes gabals ar kopējo platību 5,5777ha, pēc adreses Maskavas iela, Rīga , kad. Nr. 0100 125 2011. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 85 000. Otrās izsoles sākumcena 63 750 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 3000 EUR. Izsoles sākums 2019. gada 11. jūnijā. Izsoles noslēgums 2019. gada 11. jūlijā plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 1. jūlijam (ieskaitot), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 8500.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Paegles, reģ.Nr. 05126310518, depozīta kontā LV98TREL9199062002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Tālrunis informācijai 67463620.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi