Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 13.02.2019 16:26!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/112/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaļiņina Jekaterina, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 430.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 300.00
Izsoles solis:
€ 430.00
Nosolītā cena:
€ 6 020.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināts tiesu izpildītājs Jekaterina Kaļiņina, ar prakses vietu Brīvības ielā  113, Jēkabpilī, pārdod  pirmajā izsolē bezmantinieku mantu-nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.49 (kadastra nr.5601 900 5534), kas atrodas Viesītes ielā 41, Jēkabpilī (ar kopējo platību 46,5 kvm), kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 4390/39429 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas reģistrēta Zemgales  rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 2026 49. Dzīvoklis atrodas  5-stāvu ēkas 2.stāvā. Ēkas tips atbilst  - „lietuviešu" projekta daudzdzīvokļu ēkai. Piedzinējs: 1) Jēkabpils pilsētas pašvaldība-Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.  Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 4300  EUR. Izsoles sākumcena 430 EUR. Izsoles solis 430 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.02.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu  430 EUR apmērā,  kas sastāda 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma (4300 EUR), Zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr. 09065311151, depozītu kontā  LV 49TREL9199085001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī  norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums 16.01. 2019.plkst.13.00. Izsoles beigas 15.02.2019. Plkst.13.00. Informācija pa tālr. 652 33066, 29576670 Zvērināts tiesu izpildītājs J.Kaļiņina

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi