Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00029/086/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Adrese:
Skolas iela 9-12, Rīga, LV-1010
Telefons:
67693733; 29286585
E-pasts:
ainars.susts@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 280.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 800.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 3 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Skolas ielā 9-12, pirmajā izsolē pārdod Arturam Mihejevam piederošo nekustamo īpašumu: zemes gabalu 0.0085 ha platībā, kas atrodas Akāciju iela, Rīga, kadastra numurs 0100 082 0286, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000513080.

Piedzinējs: AS Rietumu banka, adrese: Vesetas iela 7, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 2800.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi). Izsoles solis – 200.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 280.00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2021.gada 17.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 16.septembris, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi