Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/100/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 60.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 600.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe rīko nekustamā īpašuma Lāči 3-5, Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., kadastra numurs 3250 900 0053, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 5 ar kopējo platību 40,9 kvm un kopīpašuma 409/3523 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32500090027001); kopīpašuma 409/3523 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32500090027002); kopīpašuma 409/3523  domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 32500090027). Nekustamā īpašuma īpašnieks – Gints Elmers. Piedzinēji – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena – 600,00 EUR, izsoles solis – 60,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 60,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr.LV61TREL9199077001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 7.jūnijs izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.jūlijs plkst.13:00. Informācijai tālr. 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi