Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00066/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
06.06.2019
Pieteikties var līdz:
26.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 9 150.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 14 150.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko otro izsoli Irēnai Paeglei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: 1.Pārtikas un veterinārais dienests, Peldu iela 30, Rīga 2.Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1.līnija 1k-2, Rīga Parādnieks: Irēna Paegle Nekustamā īpašuma adrese: "Paegles", Piltene, Ventspils novads Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9833 004 0034 sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5.20 ha un zemes gabalu ar kopējo platību 3.19 ha Nekustamā īpašuma novērtējums 12200.00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 9150.00 EUR Izsoles solis 500.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 26.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1220.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 6.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.jūlijs plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi