Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00054/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2019
Pieteikties var līdz:
29.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Tatjanai Dolidzei piederošo nekustamo īpašumu Kalnu ielā 8-2, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā,  kadastra Nr. 7870 900 0479. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47,4 m2 platībā un 4740/35460 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 78700031073001) un zemes (kadastra apzīmējums 78700031073). Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinēji: AS "PNB Banka", jur. adrese: Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, akciju sabiedrība "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA", jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, SIA "RT Piedziņas grupa", jur. adrese: Jēkaba iela 2, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2600,00 EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2019.gada 29.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 260,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 9.jūlijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.augusts plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi