Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 14:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00023/075/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Priedniece Daina, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 600.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 17 100.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta Bērzaunes iela 9, 3.st., Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli Sergejam Kotovičam piederošajiem funkcionāli saistītajiem nekustamajiem īpašumiem – Dzīvokļa īpašums Nr. 7. Kopīpašuma 791/10000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un piecām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 13000191513002, 13000191513003, 13000191513005, 13000191513007, 13000191513008 – Kaugurciema ielā 51-7, Jūrmalā (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 31,4 m2) kadastra numurs 1300 901 4456, un funkcionāli saistītā ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma – Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2678 m2 – Kaugurciema ielā 51, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 019 1513.  

Nekustamā īpašuma īpašnieks: Sergejs Kotovičs. Piedzinējs: LAS ABLV Bank, Skanstes iela 7 k-1, Rīga.    

Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena – EUR 12600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis: EUR 150,00.  

Izsole sāksies 2020. gada 22. oktobrī un noslēgsies 2020. gada 23. novembrī plkst. 13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 11. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu EUR 1260,00, kas ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozītā kontā Nr. LV25TREL9199101001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi