Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/027/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 400.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 900.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai – nekustamā īpašuma pēc adreses Rīgas iela 128-24, Līvāni, ar kadastra Nr. 7611 900 0641, nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.24 kopplatībā 34,51m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 3451/296063 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1714 K-24. Kreditors: Līvānu novada dome, SIA Līvānu siltums, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums. Īpašuma izsoles sākumcena 1400,00 EUR. Izsoles solis- 100,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 21.februārī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 25.martā pulksten 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam jāiemaksā nodrošinājums 140,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi