Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 05.05.2021 13:41!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/052/2021-EIS
Izsoles sākums:
02.04.2021
Pieteikties var līdz:
22.04.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
05.05.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Glumovs Andrejs, ZTI
Adrese:
Pērnavas 42, Rīga, LV-1009
Telefons:
67290650
E-pasts:
andrejs.glumovs@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 780.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 37 800.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 124 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 52. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 42, rīko SIA SI property, Cēsu iela 31/3, Rīga, piederošā nekustamā īpašuma 1. izsoli. Nekustamais īpašums – zemes gabals, Vecāķu prospekta 7, Rīga – sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7367 kv.m, kadastra numurs 0100 113 0024, īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000099597. Nekustamā īpašuma novērtējums, izsoles sākumcena EUR 37800,- Izsoles solis EUR 1000,- Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Piedzinējs: Žanna Ždana. Izsoles sākums 2.04.2021 plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks 5.05.2021 plkst. 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 22.04.2021 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase, nodrošinājuma summu EUR 3780,- apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi