Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/041/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 660.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 600.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 12 000.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore prakses vieta: Rīga, Dzirnavu iela 66-24, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Oskaram Bindem. Piedzinējs – A/S Swedbank, Balasta danbis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums, sastāv no: zemes gabala 0,1252 ha platībā, kas atrodas Griezes ielā 2, Peltes, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.8094 004 0494. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 6600,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena sastāda EUR 6600,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 04.februārim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 660,00 EUR, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums – 2019.gada 15.janvāris plkst.13:00, izsoles noslēgums 2019.gada 14.februārī plkst. 13:00.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi