Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00046/031/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rutkovska Gaida, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Valerijam Daņiļinam piederošo nekustamo īpašumu Jasmīni-3, kas atrodas Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., kadastra Nr.3866 900 0001. Piedzinējs: OU AF Portfelis, A.Weizenbergi 20, 10151, Tallina, Igaunija. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 57,7 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 1000 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgumu tiesu izpildītājai autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (100 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 13.augusts plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 12.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi