Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00037/084/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.10.2019
Pieteikties var līdz:
05.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 480.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 600.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 3 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 2.izsoli Andrim Zakrevskim piederošā nekustamā īpašuma Baložu iela 7A, Kalngale, Carnikavas nov., kadastra Nr.8052 007 0580, ½ domājamai daļai. Piedzinēji: valsts un Carnikavas novada dome (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163). Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 007 0577, ar kopējo platību 0.33 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums 4800.00EUR. Otrās izsoles sākumcena 3600.00EUR. Izsoles solis 200.00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 16.10.2019 un noslēgsies 15.11.2019 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.11.2019 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 480.00EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 29606036, 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi