Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/110/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 500.00
Izsoles solis:
€ 175.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko Allai Papko piederošā nekustamā īpašuma "Dzērves" - 2, Glūdas pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5452 900 0022, pirmo izsoli. Piedzinējs – Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 43 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 430/2284 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 54520031829001), būves (kadastra apzīmējums 54520031829002), būves (kadastra apzīmējums 54520031829003) un zemes (kadastra apzīmējums 54520031829). Nekustamā īpašuma novērtējums – 3500,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 3500,00 EUR. Izsoles solis - 175,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 16. janvārī un izsoles noslēgums - 2019. gada 15. februārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 5. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 350,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas reģ.Nr.LV25116610021 depozīta kontā – Valsts Kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi