Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00025/084/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.07.2019
Pieteikties var līdz:
06.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 760.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 57 600.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Ivo Kristovskim  piederošajam nekustamajam īpašumam nosaukums: d/s Atpūta, Lejas iela 10, adrese: Lejas iela 10, Gauja, Carnikavas nov., kadastra Nr.8052 002 0416. Piedzinējs: Valsts. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0416 un kopējo platību 0.0695 ha, kā arī saskaņā ar vērtētāju atzinumu dārza mājas (pamati) kadastra apzīmējums 8052 002 0416 002, kas īpašuma sastāvā reģistrēta Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā un dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 8052 002 0416 001, kas atrodas uz novērtējamā zemes gabala un ir zemes gabala īpašnieka lietošanā (īpašuma tiesības nav reģistrētas nedz Zemesgrāmatas nodalījumā, nedz Valsts zemes dienestā). Nekustamā īpašuma novērtējums 57600.00EUR. Pirmās izsoles sākumcena 57600.00EUR. Izsoles solis 2000.00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 17.07.2019 un noslēgsies 16.08.2019 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.08.2019 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - 5760.00EUR, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 29606036, 62004477.
 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi