Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00153/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 800.00
Izsoles solis:
€ 800.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA “GC Acquisition”, juridiskā adrese – Aleksandra Čaka iela 77 – 8, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu “Lielirbes”, kas atrodas Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā. Piedzinējs: SIA “Uralkali Trading”, adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,59 ha, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000227855, kadastra Nr. 6460 003 0056. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 13 800,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1 380,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 11.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 11.jūlijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi