Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00035/046/2017-EIS
Izsoles sākums:
13.09.2017
Pieteikties var līdz:
03.10.2017 23:59
Izsoles noslēgums:
13.10.2017 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 9 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 93 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vieta Rīga, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Svetlanai Bušujevai (iepriekš – Dmitrišina) piederošos funkcionāli saistītos nekustamos īpašums kā kopmu:

dzīvoklis Nr.3, kas atrodas Caunes iela 11, Rīgā, ar kopējo platību 180,7 kv.m., kā arī pie dzīvokļa īpašuma piekrītošā 1807/11754 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.0100 909 3099, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalijumā Nr.2992A3;

1/6 kopīpašuma domājamā daļa no nekustamā īpašuma Caunes ielā 11, Rīgā, kadastra Nr.0100 586 0141, reģistrēta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalijumā Nr.100000062185; 

1/6 kopīpašuma domājamā daļa no nekustamā īpašuma Caunes ielā 11, Rīgā, kadastra Nr.0100 086 0453, reģistrēta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalijumā Nr.14967;

1/6 kopīpašuma domājamā daļa no nekustamā īpašuma Caunes ielā 15, Rīgā, kadastra Nr.0100 086 2002, reģistrēta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalijumā Nr.5040;

1/6 kopīpašuma domājamā daļa no nekustamā īpašuma Mazā Ropažu iela 6, Rīgā, kadastra Nr.0100 086 2021, reģistrēta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalijumā Nr.25831.

Piedzinējs: A/S “SEB banka”, reģ.Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads.

Novērtējums – izsoles sākumcena 93000,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole sāksies 13.09.2017. plkst. 13.00 un noslēgsies 13.10.2017. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 03.10.2017. iemaksāt nodrošinājuma summu 9300,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi