Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 406.91
Izsoles dalības maksa:
€ 10.00
Sākumcena:
€ 40 551.79
Izsoles solis:
€ 550.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, otrajā izsolē pārdod Lilias Hetman piederošu kustamo mantu: SIA “Stankevič & partneri”, reģ.nr.42403015232, kapitāla daļas. Skaits: 38. Vienas kapitāla daļas vērtība – 1422,87 EUR, Kopējā vērtība – 54069,06 EUR.   Novērtējums -54069.06 EUR, izsoles sākumcena: 40551,79 EUR (četrdesmit tūkstoši  pieci simti piecdesmit viens euro, 79 centi). Izsoles solis: 550.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 16.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 15.februāris, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 5.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 5406,91 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi