Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/037/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gruziņa-Vanceviča Gunita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 550.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 41 625.00
Izsoles solis:
€ 450.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 37. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča, prakses vieta Parka iela 1a-606, Ogrē, Ogres nov., rīko otro izsoli SIA KESHAMOTORS (Tilta iela 2, Ogresgala pag., Ogres nov.,) piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 74800040828, kas atrodas Tilta ielā 2, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov. un sastāv no zemes gabala 2596m2 platībā un administratīvās ēkas ar 834,4m2 kopējā platībā (kadastra apzīmējums 74800040828001). Piedzinējs – VID, Talejas 1, Rīga, Ogres novada dome, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov. Novērtējums– 55500,00 EUR, izsoles sākumcena-41625,00 EUR kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis -450,00 EUR. Izsoles sākuma datums 18.06.2019. izsoles noslēguma datums un laiks – 18.07.2019., plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.07.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita  ZTI Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. nr. LV19057312276, depozīta kontā Nr.LV39TREL9199027001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 5550,00 EUR maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.   

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi