Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00044/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 17.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 170.00
Izsoles solis:
€ 10.00
Nosolītā cena:
€ 180.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Dmitrijam Čerņinam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ceriņu ielā 7, Liepājā. Piedzinēji: Jeļena Maļceva, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese – Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja, Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga, AS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, adrese – Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas – jaunbūves (pamatu izbūves ar apbūves laukumu 154 m2), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000199652, kadastra Nr. 1700 516 0033. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 170,00 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 17,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 21.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 25.marts plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi