Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/045/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltalksne Katrīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 290.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 14 400.00

Objekta informācija

 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne,  prakses vieta Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.st., pirmajā izsolē pārdod parādniekam Jurijam Kirilovam piederošo  nekustamo īpašumu- ½ domājamo daļu no divistabu dzīvokļa  Slokas ielā 136-31, Rīgā, ar kopējo platību 49,27 m2 ,  kadastra Nr.0100 919 7261. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā. Piedzinējs- Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīgā. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) sastāda 12900,-EUR. Izsoles solis 500,- EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 16.jūnijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ.nr.14067810102, depozīta kontā Nr.LV27TREL9199035001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma- 1290,-EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 27.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks 2019.gada 26.jūnijs plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi