Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/055/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 550.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 500.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 26 500.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele prakses vieta: Tērbatas ielā 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Tatjanai Šaldajevai piederošo nekustamo īpašumu Vecmīlgrāvja 1. līnija 52 - 6, Rīga, kadastra numurs 0100 919 6224.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašums Nr.6 ar kopējo platību 50.7 m2 un pie tā piederošo 5070/229620 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas.

Piedzinējs – SIA B2KAPITAL, juriskā adrese: Dzirnavu iela 41- 10, Rīga.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 25 500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 25 500,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir EUR 1000,00.

Izsoles sākums ir 2019.gada 18.jūnijs, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2019.gada 18.jūlijs, plkst.13:00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 2550,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi