Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/008/2019-EIS
Izsoles sākums:
18.06.2019
Pieteikties var līdz:
08.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 290.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 900.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 2 930.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod bezmantinieku mantu- 8/32 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Bernātu ielā 25, Liepāja, ar kad. Nr. 1700 541 0367. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2900, izsoles sākumcena - EUR 2900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 30 EUR. Izsole sāksies 18.06.2019. un noslēgsies 18.07.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 8.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 290 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi