Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/034/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Balasanjana Elīna , ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 090.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 20 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 73 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo izsoli kopīpašniekiem SIA RADDO, reģistrācijas Nr.  50103835531, juridiskā adrese: Merķeļa iela 9 - 11, Rīga, LV-1050, un Maijai Surguntei piederošajam nekustamajam īpašumam Slokas iela 109, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 015 3305. Saskaņā ar informāciju zemesgrāmatā īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2089 kv.m. Uz zemes gabala atrodas namīpašums: dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3305 001, kas ir reģistrēta atsevišķā zemesgrāmatas nodalījumā un neietilpst īpašuma sastāvā. Piedzinējs: SIA RADDO, reģistrācijas Nr.  50103835531, juridiskā adrese: Merķeļa iela 9 - 11, Rīga, LV-1050. Nekustamā īpašuma novērtējums/pirmās izsoles sākumcena - 20900,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 15.01.2020. un noslēgsies 14.02.2020. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (2090 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi