Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00062/011/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Cgojeva Dace, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 950.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 52 125.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta Lielā iela-1, Talsos, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Rāndas, Rojas nov., kas pieder SIA RĀNDA, reģistrācijas Nr.40003218805.  

·         Parādnieks: SIA RĀNDA, reģistrācijas Nr.40003218805, Kļavas, Rude, Rojas nov., LV-3264.  

·         Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.40003218805, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.                  

·         Novērtējums:  EUR 69 500,00    

Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 2,22 ha, zivju konservu ceha ēka ar kadastra apzīmējumu 88820070261001 un kopējo platību 2810,3 kv.m., katlu māja ar kadastra apzīmējumu 88820070261002, taras šķūnis ar kadastra apzīmējumu 88820070261003, inženierbūve-artēziskais urbums ar kadastra apzīmējumu 88820070261005 un zemesgrāmatu nodalījumā nereģistrētas inženierbūve-attīrīšanas iekārta ar kadastra apzīmējumu 88820070261004 un angāra noliktavas ēka.

2018.gada 20.aprīlī ir noslēgta vienošanās par nekustamā īpašuma Rāndas, Rojas nov., iznomāšanu, kas ir spēkā līdz 2023.gada 20.aprīlim.

Nekustamais īpašums reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88820070261.  

* Otrās izsoles sākumcena EUR 52 125,00

* Izsoles solis EUR 5000,00

* Izsoles cena ir  apliekama ar pievienotās vērtības nodokli

* Izsoles sākuma datums: 2019.gada 7.jūnijs, plkst. 13.00

* Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 8.jūlijs, plkst. 13.00  

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai lūgums autorizēt izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma- EUR 6950,00.

Tālr. 63232382.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi