Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/055/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
22.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
01.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Rundele Sandra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 5.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, pārdod pirmajā izsolē  Inetai Freimanei, piederošās 2000 (divi tūkstoši) kapitāla daļas komercsabiedrībā SIA AG TRADE GROUP, vienotais reģistrācijas Nr.40203022604, juridiskā adrese: Dižozolu iela 9-74, Rīga.

Kustamās mantas novērtējums ir EUR 2000,00.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 2000,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis ir EUR 20,00.

Izsoles sākums ir 2019.gada 12.jūlijā, plkst.13:00.

Izsoles noslēgums ir 2019.gada 1.augustā plkst.13:00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no kustamās manta novērtējuma (EUR 200,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi