Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/014/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 250.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 2 850.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Parādnieks: Ivars Freimanis, kas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir nekustāma īpašuma (zemes) tiesiskais valdītājs.  Nekustamā īapšuma adrese: Ķiršu aleja 22, Kuldīga. Piedzinējs: AS Norvik banka, Ernesta Birznieka Upīša iela 21, Rīga Parādniekam piederošais nekustamais īpašums Ķiršu aleja 22, Kuldīga ar kadastra numuru 62010330026 sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 612 kvm. Nekustamais īpašums nav reģistrēts Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums 3000.00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 2250.00 EUR Izsoles solis 200.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.februārim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 300.00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē (izmantojot elektronisko izsoļu vietni). Izsoles sākuma datums – 2018.gada 15.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 14.februāris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi