Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/033/2018-EIS
Izsoles sākums:
14.01.2019
Pieteikties var līdz:
03.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinska Māra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 400.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 18 400.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.33 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Kučinska, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu, kadastra Nr.1300 900 6440. Dzīvokļa īpašums Nr. 37 ar kopējo platību 32,2 m2 Tērbatas iela 46, Jūrmalā, veido kopīpašuma 322/60103 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Kreditori: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala. Novērtējums – 11400,00 EUR. Izsoles sākumcena – 11400,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 14.01.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks – 13.02.2019. plkst. 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.02.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summa 1140,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Māras Kučinskas, reģ. Nr.LV03097010604, depozīta kontā Nr. LV37TREL9199093001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi