Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00055/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 200.00
Izsoles solis:
€ 70.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Arturam Muleram piederošo nekustamo īpašumu Kazradži 1, adrese: Dricānu pag., Rēzeknes nov., kadastra Nr. 7850 008 0286. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības kopā 1,6 ha platībā. Piedzinējs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", juridiskā adrese: Rīga, Doma laukums 4. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1200,00 EUR. Izsoles solis: 70,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2019.gada 1.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 120,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 12.jūlijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 12.augusts plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi