Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/092/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Krima Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 580.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 800.00
Izsoles solis:
€ 290.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Aivaram Tenisonam piederošā nekustamā īpašuma Tīruma iela 11, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, kadastra numurs 6615 004 0223, reģistrēts Salacgrīvas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1097, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2382 m2 platībā un būves – dzīvojamās mājas 45 m2 platībā. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu: nostiprināta tiesība Valentīnai Tenisonei bez atlīdzības dzīvot nekustamajā īpašumā līdz mūža galam. Piedzinējs: Viktorija Tenisone – Sviķe; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma novērtējums: 5800.00 EUR. Izsoles sākumcena: 5800.00 EUR. Izsoles solis: 290.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2018.gada 15.janvārī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2018.gada 14.februārī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 4.februārim jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 580.00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22 un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. 26335272.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi