Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/028/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zaķe Alīna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 340.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 400.00
Izsoles solis:
€ 340.00
Aktuālais solījums:
€ 3 740.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko Denisam Fiļipovam, piederošā nekustamā īpašuma Višķu iela 28 - 59, Daugavpils, kadastra Nr. 0500 900 2745, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas istabas dzīvokļa īpašuma 43.2 m² platībā, un 14/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes.

Piedzinējs – PAS Daugavpils siltumtīkli, 18. novembra iela 4, Daugavpils.

Nekustamā īpašuma novērtējums – 3400,00 EUR.

Pirmās izsoles sākumcena – 3400,00 EUR.

Izsoles solis – 340,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 9. aprīlim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmējs Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts Kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 340,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 20. marts.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23. aprīlis plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi