Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/071/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.07.2019
Pieteikties var līdz:
06.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Muižnieks Oskars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 270.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 700.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 71.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks, prakses vieta Ģertrūdes iela 62A-47, Rīgā, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu:  ½ domājamo daļu būvju-  “Brieži ”, Kākciems, Ropažu nov., ar kadastra Nr.8084 518 0006. Pārdodamais objekts sastāv no:  ½ domājamās daļas no dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 8084 018 05517 001) ar kopējo platību 75,1 m2.

Kreditors: Ropažu novada pašvaldība, juridiskā adrese Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. 

Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums/sākumcena: 2700,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums 2019.gada 17.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums 2019.gada 16.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 6.augustam zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr. LV20046112971, depozīta kontā Nr. LV41TREL9199058001000 Valsts kasē ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 270,00 EUR (maksājuma uzdevumā norādīt - iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr. 00001/071/2019-BL), izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizēšanu dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi