Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00140/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 790.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 900.00
Izsoles solis:
€ 800.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Talsu ielā 60, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1560m2 un būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4399, kadastra Nr. 1700 014 0249. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 17 900,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 17.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1 790,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 28.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 27.jūnijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi