Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/108/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Upīte Sniedze, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 200.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 2 300.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko Kristapam Krauzem piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 23-306, Aizkrauklē, kadastra Nr. 3201 900 2840, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 34 m2, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošas kopīpašuma 340/16285 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs – SIA Nekustamā īpašuma pārvalde, Ģertrūdes iela 2-11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 2200 EUR. Izsoles solis 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 16.janvārī, izsoles noslēgums - 2019. gada 15.februārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 5.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 220 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000,  Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi