Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00048/058/2018-EIS
Izsoles sākums:
21.08.2018
Pieteikties var līdz:
10.09.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 35 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 358 000.00
Izsoles solis:
€ 4 000.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 3-1, Rīga, kadastra Nr.0100 921 7769, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.1 ar kopējo platību 583,7 kv.m., un 56900/330310 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Bella Bika. Piedzinējs – VAS Privatizācijas aģentūra, K.Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 358000,00 EUR. Izsoles solis – 4000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 35800,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 21.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 20.septembris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi