Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/111/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.07.2019
Pieteikties var līdz:
06.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šņepsts Juris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 220.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 650.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 700.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts pārdod otrajā izsolē Gaļinai Vartai piederošo nekustamo dzīvokļa īpašumu Nr.8, kas atrodas Jēkabpilī, Ķieģeļu ielā 11, ar kadastra Nr.5601 900 6935, ar kopējo platību 54,2 m² un piederošā kopīpašuma 5420/217070 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā. Izsoles sākuma datums 17.07.2019. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 16.08.2019. plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2200,00, sākumcena - EUR 1650,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 50,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA "JK Namu pārvalde", Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.08.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 220,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā Nr.LV22TREL9199103001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. INFORMĀCIJA pa tālr. 65231270.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi