Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.02.2019
Pieteikties var līdz:
19.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
29.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 290.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 900.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 13 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko Raivo Belasovam piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dārzciema iela 86 k-2 -45, Rīga, kadastra Nr.0100 913 2832, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.45, ar kopējo platību 54,63 kv.m., un pie tā piederošajām 5463/124367 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Piedzinējs – Vēsma Šaršūne; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 12900,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 19.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 1290,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 27.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 29.marts plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi