Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 15.04.2019 12:44!
Sludinājuma reģ.nr:
00034/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 050.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 500.00
Izsoles solis:
€ 800.00
Nosolītā cena:
€ 11 300.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Gunitai Emmerei piederošā nekustamā īpašuma 1/2 domājamai daļai. Piedzinējs: AS Lateko līzings, Katlakalna iela 1, Rīga Hipotekārais kreditors: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga 2.Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga  Parādnieks: Gunita Emmere Nekustamā īpašuma adrese: Tērauda iela 20, Liepāja  Viss nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 022 0001 sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 642 kvm, dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums 10500.00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 10500.00 EUR Izsoles solis 800.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 9.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1050.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 20.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23.aprīlis plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi