Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00029/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 640.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 800.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, otrajā izsolē pārdod SIA TĪNE, juridiskā adrese Tālavas iela 35a, Valka, Valkas novads, LV-4701 piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no deviņām ēkām un atrodas Tālavas ielā 37B, Valkā, Valkas novadā; Tālavas ielā 39, Valkā, Valkas novadā; Tālavas ielā 35A, Valkā, Valkas novadā, ar kadastra Nr. 9401 506 0306. Piedzinēji: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads; Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 6400,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 4800,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 28. maijs un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 27. jūnijs, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 17. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 640,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi